Ziua Internațională a Biodiversității 22 mai 2017 “Biodiversitate și Turism durabil” * Ziua Europeană a Parcurilor 24 mai 2017 “Schimbarea climei, schimbarea parcurilor”

În fiecare an, în perioada 22 – 24 mai, se celebrează două evenimente de mediu dedicate protecţiei şi conservării biodiversităţii, habitatelor naturale, ariilor protejate, respectiv: Ziua Internaţională a Biodiversităţii şi Ziua Europeană a Parcurilor.

Naţiunile Unite au proclamat 22 Mai ca fiind Ziua Internaţională a Biodiversităţii, având ca scop creşterea gradului de înţelegere şi conştientizare asupra problemelor biologice.
Tema de anul acesta a Zilei Internaţionale a Biodiversităţii este “Biodiversitate și Turism Durabil”. Această temă a fost aleasă pentru a coincide cu declararea anului 2017 drept Anul Internațional al Turismului Durabil pentru Dezvoltare, așa cum a fost proclamat de Adunarea Generală a Națiunilor Unite în Rezoluția 70/193 sub coordonarea Organizației Mondiale de Turism a Organizației Națiunilor Unite.
Biodiversitatea, la nivel de specii și ecosisteme, oferă o bază importantă pentru multe aspecte ale turismului. Recunoașterea importanței atractivității peisajului și a bogăției biodiversității pentru sectorul turistic stă la baza justificării politice și economice a conservării biodiversității.
Multe aspecte abordate în cadrul Convenției privind Diversitatea Biologică afectează în mod direct sectorul turistic. Un sector turistic bine gestionat poate contribui semnificativ la reducerea amenințărilor și chiar protejarea vieții sălbatice și valorilor biodiversității prin veniturile generate de turism.

Celebrarea Zilei Mondiale a Biodiversității sub această temă oferă prin urmare o oportunitate de a crește gradul de conștientizare și acțiune privitor la importanța contribuției turismului sustenabil atât la creșterea economică, cât și la conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității. În plus, tema oferă și o oportunitate unică de a promova Directivele Convenției privind Diversitatea Biologică pentru activitățile legate de dezvoltarea turismului durabil în ecosistemele și habitatele terestre, marine și de coastă vulnerabile, care prezintă o importanță majoră pentru diversitatea biologică și zonele protejate, inclusiv ecosistemele riverane și ecologice.
Directivele Convenției pentru protecția Biodiversității se axează pe sporirea susținerii reciproce a turismului și a biodiversității, implicarea sectorului privat și a comunităților locale și indigene și promovarea infrastructurii și a planificării utilizării terenurilor bazate pe principiile conservării și utilizării durabile a biodiversității.

Rezervația Biosferei Delta Dunării (RBDD) constituie una dintre cele mai importante regiuni turistice din România, prin originalitatea peisajului (relief, apă, vegetaţie, faună, populaţie şi aşezări umane). Valorificarea turistică a Deltei Dunării beneficiază de o faimă internaţională dată de caracterul de unicat al acestui spaţiu, care îmbină existenţa obiectivelor naturale de natură ştiinţifică (coloniile de păsări, pădurile luxuriante, grindurile de nisip) cu cele de agrement (pescuit, plajă pe litoral) şi cu cele etnoculturale (derivate din caracterul eterogen al structurii etnice şi reflectat la nivelul arhitecturii populare, al tradiţiilor şi obiceiurilor). Biodiversitatea ecosistemelor deltaice, precum și peisajul prin originalitate şi diversitate, reprezintă o resursă inestimabilă ce creează produsul turistic RBDD – reprezentând principală atracţie turistică a Deltei Dunării.
Ecoturismul ca formă a turismului durabil, contribuie la îndeplinirea unuia dintre obiectivele principale ale Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, respectiv educarea și conducerea vizitatorilor spre cunoaşterea şi conservarea naturii, precum și sensibilizarea publicului cu privire la vulnerabilitatea resurselor naturale și necesitatea utilizării durabile a acestora.

 

Ziua Europeană a Parcurilor – 24 Mai a fost lansată de Federaţia EUROPARC cu scopul de a creşte profilul ariilor protejate europene şi de a genera sprijin public pentru scopurile şi activităţile lor. La a 17 – a aniversare a Zilei Europene a Parcurilor tema oficială este “Schimbarea climei, schimbarea parcurilor”. Este un prilej ca să ne gândim cum sănătatea parcurilor este fundamentală pentru viețile a milioane de cetățeni europeni, să arătăm că și parcurile se schimbă de asemenea, și să găsim soluții de a face față efectelor schimbărilor climatice.

Mesajele cheie lansate cu ocazia acestei celebrări:
• Parcurile protejează o mare varietate de specii și habitate pe cale de dispariție. Se asigură diversitatea genetică, oferind speciilor un loc sigur pentru a crește șansele de supraviețuire atunci când sunt amenințate de boală și de schimbări naturale.

• Parcurile sănătoase stochează cantități uriașe de CO2 și filtrează aerul pe care îl inspirăm. Sunt responsabile pentru aproximativ 15% din stocul de carbon terestru.

• Parcurile sănătoase reglează climatul nostru, împiedică inundațiile și dezastrele naturale.

• Parcurile sănătoase oferă apă potabilă proaspătă, vitală pentru toate speciile și este absolut esențială pentru sistemele noastre agricole și industriale.

• Parcurile sănătoase previn eroziunea solului, protejând semințele, promovând fertilitatea solului încurajând practicile agricole durabile.

• Parcurile europene sunt locuri speciale în care umanitatea a învățat liniștea mentală și inspirația.

• Parcurile europene sunt unele dintre locurile cele mai vizitate pentru activități în aer liber și au un rol fundamental în promovarea turismului durabil.

 

Pentru a marca aceste evenimente, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării va organiza activități educative în parteneriat cu Școlile Gimnaziale din Murighiol, Chilia Veche, Crișan și Liceul Teoretic “Jean Bart” din Sulina.

Sursa: Rezervatia Biosferei Delta Dunarii

This entry was posted in ECOproiecte. Bookmark the permalink.

Comments are closed.