Romsilva începe lucrările de prevenire şi combatere a dăunătorilor forestieri

Regia Nationala a Padurilor – Romsilva va efectua in perioada urmatoare lucrarile anuale de prevenire si combatere a daunatorilor forestieri, in arboretele si pepinierele silvice administrate.

O pondere insemnata o au lucrarile de combatere avio-chimica a insectelor defoliatoare ale foioaselor, lucrari care se desfasoara in perioada de primavara.

In functie de fenologia vegetatiei forestiere si a insectelor daunatoare, Romsilva va efectua, in perioada aprilie – mai a.c., lucrari de combatere prin metoda pulverizarii cu ajutorul avioanelor utilitare, in arboretele de foioase de pe raza judetelor Mehedinti, Olt si Tulcea.

Pentru o eficienta corespunzatoare a actiunii, se vor utiliza produsul chimic DIMILIN 48SC, substanta activa Diflubenzuron, precum si produse biologice pe baza de Bacillus thuringiensis.

Graficele de executie a lucrarilor de combatere avio urmeaza a fi aduse in atentia factorilor interesati prin afisare la sediile ocoalelor silvice si ale consiliilor locale de pe raza teritorial-administrativa a suprafetelor de padure incluse in zona de combatere si prin mass-media locala si centrala, cu cel putin 5 zile inainte de inceperea lucrarilor.

Apicultorii care detin stupine amplasate in zona arboretelor ce urmeaza a fi tratate vor fi informati asupra acestor actiuni, pentru a preveni eventualele efecte negative.

Neefectuarea lucrarilor de combatere a daunatorilor forestieri poate conduce la defolierea arborilor si implicit la debilitarea padurilor respective, existand posibilitatea de uscare in masa a arboretelor.

Neefectuarea lucrarilor de combatere va conduce la inmultirea excesiva a insectelor si la extinderea atacurilor in suprafetele agricole si pomicole invecinate.

Sursa: Romsilva

This entry was posted in Protectia Mediului and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.