Rețeaua DANUBEPARKS la aniversarea a 10 ani de existență

Proiectul DANUBEparksCONNECTED este cel de-al treilea proiect de cooperare transnaţională în cadrul Rețelei Dunărene de Arii Naturale Protejate / DANUBEPARKS.

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) a participat la sfârșitul lunii iunie 2017 la evenimentele de celebrare a 10 ani de existență a rețelei DANUBEPARKS și lansarea seriei de activități “Prima Zi a Voluntarului”, evenimente organizate de partenerul Parcul Natural Kopacki Rit, Croația.

Totodată, s-au desfășurat și seminarii pe pachetele de lucru ale proiectului: DANUBEparksCONNECTED – Bridging the Danube Protected Areas towards a Danube Habitat Corridor (DANUBEparksCONNECTED – Rețeaua de Arii Protejate Dunărene, un Coridor de Habitate al Dunării), DTP1-1-005-2.3, aprobat pentru finanțare prin Programul Transnațional Dunărea 2014-2020, Axa Prioritară 2, ce este implementat în parteneriat în perioada 1 ianuarie 2017 – 30 iunie 2019.

Alături de delegaţia ARBDD a participat şi un reprezentant al partenerului strategic asociat: Rezervația Naturală Prutul de Jos – Agenția Moldsilva din Republica Moldova.

Seminariile au oferit prilejul prezentării și analizei rezultatelor chestionarelor completate de fiecare partener din proiect și a hărţilor rezultate pe baza corelării datelor existente de-a lungul Dunării. S-au discutat paşii următori pentru realizarea activităţilor viitoare, ARBDD fiind partener responsabil pentru pachetul WP4 DANUBE FREE SKY (Coridorul de Habitate Aer – rute libere de migrație Dunărene). Acest pachet urmărește să dezvolte cooperarea cu sectorul energetic, promovarea exemplelor de bune practici, conturarea unei strategii comune pentru a reduce impactul negativ al coliziunii păsărilor cu linii electrice care traversează fluviul.

Aria naturală gazdă a evenimentelor, Parcul Natural Kopacki Rit, a organizat prima acţiune din cadrul Zilei Voluntarului 2017 în care toţi reprezentanţii ariilor protejate au participat la protejarea prin îngrădire a copacilor fructiferi de pe o alee educațională.

Festivalul pentru celebrarea celor 10 ani de existență a rețelei DANUBEPARKS a constat în prezentarea reţelei de arii protejate de-a lungul fluviului Dunărea. Astfel, fiecare arie participantă la acest eveniment a organizat un stand de prezentare, cu produse gastronomice tradiţionale, cu pliante şi broşuri informative, cu elemente artizanale specifice.

Echipa ARBDD a participat la concursul de gătit, pregătind un storceag de somn care a avut cel mai mare succes în rândul tuturor vizitatorilor acestui festival aniversar.

Participarea delegaţiei ARBDD la evenimente s-a dovedit a fi un real succes și de bun augur prin faptul că datorită seminariilor, a prezentărilor și dezbaterilor derulate, s-au înţeles cerinţele de implementare, rigorile parteneriatului, planul de lucru, s-au reconfirmat responsabilităţile precum şi termenele şi sarcinile ce îi revin în cadrul proiectului.

Informaţii suplimentare privind proiectul DANUBEparksCONNECTED

Principalul obiectiv al proiectului DANUBEparksCONNECTED este crearea unei punţi de arii protejate dunărene pentru a contracara fragmentarea peisajului şi a habitatelor, şi pentru a consolida fluviul Dunărea ca un coridor ecologic cheie, aceasta reprezentând o prioritate a politicilor UE, prin planul de acțiune SUERD.

 

Obiective specifice ale Proiectului DANUBEparksCONNECTED: 

– Consolidarea rețelei prin creșterea gradului de conștientizare în rândul părților interesate

– Cooperarea între diferite sectoare ce va amplifica politica Infrastructurii Verzi la nivelul întregului fluviu Dunărea

– Implementarea de acţiuni pilot tangibile ce va iniția eco-conectivitatea pe termen lung.

 

Proiectul este structurat în șapte pachete de lucru:

  1. Managementul Proiectului;
  2. Activități de comunicare și diseminare;
  3. Coridorul de Habitate Insule Naturale Dunărene- WILDisland;
  4. Coridorul de Habitate Aer- rute libere de migrație Dunărene. ARBDD este partener responsabil în cadrul acestui pachet de lucru;
  5. Coridorul de Habitate Terestre Dunărene (Pășuni);
  6. Coridorul de Habitate Terestre Dunărene (Păduri de Luncă Riverane);
  7. Elaborarea și Ancorarea Strategiilor Coridoarelor de Habitate Dunărene.

Partenerul lider este Parcul Național Donau Auen Austria, proiectul fiind implementat de 16 parteneri din 9 țări dunărene: Austria, Germania, Slovacia, Ungaria, Croaţia, Bulgaria, România, Serbia, Republica Moldova.

Bugetul total al proiectului este 3.084.492,49 Euro. Bugetul total al ARBDD este de 349.781,25 Euro din care contribuţia proprie a ARBDD este de 6.995,63 Euro.

Sursa: Rezervatia Biosferei Delta Dunarii

This entry was posted in Protectia Mediului and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.