După 10 ani de mandat în fruntea Asociației „OER”, Municipiul Brașov câștigă din nou funcția de Președinte al rețelei

Asociația „Orașe Energie România” a aniversat 22 de ani de activitate, în cadrul Conferinței Anuale OER, desfășurată în perioada 6-7 aprilie, la Brașov. La acest eveniment au fost invitați cei 37 de membri (autorități locale și zone metropolitane), agenții locale și regionale de management energetic, dar și numeroși specialiști în probleme de încălzire centralizată, energie regenerabilă, mobilitate urbană și iluminat public.

Cu această ocazie a avut loc Adunarea Generală a membrilor OER, în cadrul căreia s-au desfășurat alegeri pentru mandatul 2017-2019 al Consiliului de Administrație OER.

Municipiul BRAȘOV, fost Președintele al rețelei, și-a depus din nou candidatura pentru funcția de Președinte. În unanimitate de voturi, reprezentanții municipiilor prezente, au decis revalidarea în funcția de Președinte a Municipiul Brașov.

Pentru Consiliul de Administrație și-au depus candidaturile 7 membri OER:

 • ALBA IULIA
 • BACĂU
 • BRAȘOV
 • DEVA
 • FĂGĂRAȘ
 • MOINEȘTI
 • PLOIEȘTI

 

În urma voturilor exprimate, noul Consiliu de Administrație OER pentru perioada 2017-2019 va fi format din:

 • BRAȘOV – Președinte
 • ALBA IULIA – Vicepreședinte
 • FĂGĂRAȘ – Vicepreședinte
 • DEVA – Secretar
 • BACĂU – Membru
 • MOINEȘTI – Membru
 • PLOIEȘTI – Membru.

 

Derulată pe parcursul a două zile, Conferința Anuală OER a adus în discuție o problematică de un real interes pentru municipalități – introducerea surselor regenerabile de energie în sistemul centralizat de încălzire. Dl. Gheorghe ȚUCU, specialist în domeniu, a prezentat sistemele de cogenerare pentru consumatorii medii și mici, demonstrând care sunt modalitățile de eficientizare a consumului energetic. Dl. Cătălin DRAGOSTIN, Președintele Asociației Societăților de Servicii Energetice din România, a prezentat posibilitățile de finanțare în concept ESCO a centralelor de cogenerare pe biomasă. Dl. Radu POLIZU, Vicepreședintele Societății Române Geoexchange, a vorbit despre potențialul energetic geotermal al României.

Cea de-a doua jumătate a zilei a găzduit a 2-a întâlnire a Comitetului Național pentru proiectul progRESsHEAT, al cărui rol este să dezbată strategia națională de încălzire-răcire. Astfel, a fost facilitat dialogul și schimbul de idei între Comitetul Local progRESsHEAT și membrii Comitetului Național, pentru discutarea strategiei încălzirii centralizate cu aport de energie regenerabilă, pe termen lung, a Municipiului Brașov.

Ziua de 7 aprilie a fost dedicată redefinirii spațiului urban, fiind dezbătute teme extrem de importante pentru dezvoltarea sustenabilă a comunităților din România. Dl. Dan COSTINEANU, reprezentantul ANRE, a prezentat rolul strategic al Managerului Energetic pentru Localități. Dl. Dorin BEU, Președintele Asociației Romanian Green Building Council, a prezentat principiile de iluminat pentru clădiri verzi, iar dl. Dan VĂTĂJELU, Președintele Asociației Române pentru Iluminat, a prezentat câteva Ghiduri pentru achiziții în Iluminatul Public.

Alte subiecte aduse în atenția participanților: soluții și instrumente inovatoare în Mobilitatea Urbană Durabilă, Managementul Mobilității în școli și rezultatele naționale obținute în campania europeană Traffic Snake Game – campanie în cadrul căreia, după 3 ani de implementare, România ocupă primul loc între cele 20 țări participante, pe baza numărului de elevi înscriși și a emisiilor de CO2 reduse.

Conferința Anuală OER s-a încheiat cu o prelegere susținută de Asociația pentru Promovarea Vehiculelor Electrice în România, referitoare la necesitatea dezvoltării infrastructurii dedicate vehiculelor electrice, în baza unei radiografii, la nivel național, a vehiculelor electrice din România.

* * *

Despre OER:

Asociația „Orașe Energie România” a fost înființată în anul 1995, ca organizație non-guvernamentală, non-profit, a municipiilor și orașelor din România, interesate de planificarea energetică.

De la acea dată, Asociația sa angajat în partajarea experienței și know-how-ului între membrii săi, precum și în promovarea politicilor locale energetice eficiente, a tehnologiilor, echipamentelor și a surselor de energie regenerabile în rândul membrilor.

OER – www.oer.ro – reunește 37 de membri, activi în domeniul eficienței energetice, al surselor de energie regenerabilă și al mobilității urbane durabile. Începând din anul 2009, rețeaua OER este Structură Suport pentru municipalitățile din România, semnatare ale Convenției Primarilor.

Sursa: OER

This entry was posted in Energie regenerabila and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.