Dezvoltarea posibilei destinații ecoturistice Băile Tușnad și împrejurimile

Începând cu data de 01/07/2015 Organizaţia GeoEcologică ACCENT a demarat proiectul cu titlul „Dezvoltarea posibilei destinații ecoturistice Băile Tușnad și împrejurimile.

Proiectul vizează zona agreată de către partenerii proiectului în vederea dezvoltării domeniului ecoturistic, respectiv comunitățile din vecinătatea Sitului Natura 2000 ROSCI0007 Bazinul Ciucului de Jos – (Comuna Sâncrăieni, Comuna Sântimbru, Comuna Sânsimion și Comuna Tușnad); Orașul Băile Tușnad aflat în vecinătatea Rezervației Naturale Piatra Șoimilor și Comuna Cozmeni prin Situl Natura 2000 ROSCI0248 Tinovul Mohoș – Sfânta Ana.

Pe termen lung membrii parteneriatului constituit își propun prin acest proiect să dezvolte și să asigure promovarea unitară a viitoarei destinații ecoturistice bazată pe valorile naturale și culturale ale destinației, iar această dezvoltare să aducă venituri pentru comunitatea locală, fără să afecteze negativ peisajul natural și să ducă la creşterea respectului pentru valorile acestuia.

Proiectul își propune prin diferite activități atingerea următoarelor obiective specifice: asigurarea cadrului instituțional necesar pentru funcționarea Unității de Management al Destinației și pentru dezvoltarea destinației; dezvoltarea unei rețele integrate de servicii ecoturistice de calitate la nivelul teritoriului; promovarea unitară a destinației în vederea creșterii numărului turiștilor; dezvoltarea capacității organizaționale ale Unității de Management al Destinației în vederea asigurării sustenabilității inițiativei de dezvoltare a și ale acțiunilor de conservare.

Ne propunem ca la finalul proiectului să existe o destinație ecoturistică performantă și atrăgătoare care să satisfacă nevoia de cunoaștere și experiențe a turiștilor și să contribuie pe termen lung la conservarea și valorificarea durabilă a ariilor naturale protejate.

Prin natura abordării bazate pe parteneriat proiectul va avea impact pe termen lung în următoarele domenii majore:

  • Imagine unitară: prin dezvoltarea și utilizarea la nivelul destinației a unei identități vizuale unitare se crează condițiile necesare pentru o promovare eficientă și creșterea gradului de vizibilitate și recunoaștere ale destinației la nivel național și internațional.
  • Dezvoltarea durabilă la nivelul teritoriului vizat prin dezvoltarea de programe și servicii turistice care valorizează valorile naturale și culturale ale zonei contribuind totodată la acțiunile de conservare ale ariilor naturale protejate.
  • Demersul nostru contribuie și la dezvoltarea economiei locale prin diversificarea ofertelor turistice și atragerea unui segment de piață nou în destinație.

Proiectul este finanțat prin intermediul programului ”Green Entrepreneurship – Dezvoltarea Destinațiilor de Ecoturism din România”, un program comun al Romanian-American Foundation și Fundația pentru Parteneriat.

Costul total eligibil al proiectului este de 120.189 USD, din care 95.609 USD reprezintă contribuţia nerambursabilă a finanţatorilor. Implementarea proiectului a început la data de 01/07/2015 şi se va finaliza la data de 01/07/2019. Perioada de implementare a proiectului este de 4 ani.

Sursa: Organizaţia GeoEcologică ACCENT 

This entry was posted in ECOproiecte and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.