Control efectuat de Garda Nationala de Mediu la depozitul de deseuri Glina

In perioada 21.06.2017 – 26.06.2017, Garda Naţională de Mediu a efectuat o acţiune de control la depozitul de deșeuri Glina din Județul Ilfov, acțiune care avut ca scop verificarea conformării operatorului la prevederile legale în vigoare.

În timpul acţiunii de control, Garda Naţională de Mediu a constatat că operatorul depozitului desfășoară activitatea de depozitare a deșeurilor nepericuloase fără a deține autorizație integrată de mediu. Precizăm faptul că agentul economic are depusă documentația pentru obținerea unei noi autorizații de mediu, la Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov.

Urmare a faptul că operatorul își desfășura actvitatatea fără a deține un act de reglemetare valabil, comisarii GNM au aplicat o amendă contravențională în cuantum de 60.000 lei, în conformitate cu Legea 278/2013, art. 4, alin 1, precum și sancțiunea complementară de suspendare a activității operatorului economic până la obținerea autorizației integrate de mediu, în conformitate cu Legea 278/2013, art. 73, alin 2.

Totodată, Garda Națională de Mediu a impus operatorului economic măsuri preventive cu termene de conformare, respectiv:

 • Societatea va efectua monitorizarea indicatorilor de calitate a aerului, (emisii și imisii),
  la sursele și punctele stabilite de către comisarii GNM, aceasta fiind efectuată de un
  laborator acreditat RENAR, în prezența comisarilor G.N.M.
 • Menținerea zonei active de depozitare a deșeurilor la maxim 2500 mp, pentru a evita
  apariția disconfortului olfactiv.
 • Verificarea etanșeității puțurilor de captare biogaz, pentru evitarea eliminării în
  atmosfera a emisiilor necontrolate de gaz din corpul depozitului C1 si C2 și
  consemnarea în registrul de monitorizare foraje biogaz.
 • După aprobarea de către APM Ilfov a proiectului de închidere finală a secțiunilor
  celulelor C1 si C2, societatea va proceda la realizarea lucrărilor, conform proiectului
  stabilit.

Operatorul economic amendat s-a adresat instanței, solicitând anularea procesului verbal de contravenție. Specificăm faptul că, până la pronunțarea unei soluții definitive de către instanța de judecată, executarea procesului verbal de contravenție este suspendată, atât în ceea ce privește amenda contravențională cât și referitor la sancțiunea complementară de suspendare a activității.

Menționăm că în anul 2016, Garda Naţională de Mediu a efectuat alte patru controale la depozitul de deşeuri Glina, în urma cărora, pentru neconformitățile constatate, au fost impuse măsuri corective și au fost aplicate două cu amenzi contravenționale în valoare totală de 110.000 lei. Precizăm faptul că Agenția Națională pentru Protecția Mediului a deplasat în zonă auto-laboratorul din dotare pentru efectuarea de determinări ale nivelului poluanților în zonele locuite din imediata vecinătate a depozitului.

Sursa: Garda Nationala de Mediu

This entry was posted in Gestionarea Deseurilor and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.